Privacyverklaring ITC Academy

International Tea & Coffee Academy, gevestigd aan Gildenveld 8, 3892 DG Zeewolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Gildenveld 8
3892 DG Zeewolde
085 301 85 27
Marco de Groot is de Functionaris Gegevensbescherming van International Tea & Coffee Academy. Hij is te bereiken via info@itcacademy.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

International Tea & Coffee Academy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@itcacademy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

International Tea & Coffee Academy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je inschrijving voor een training
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het eventueel verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te informeren over wijzigingen van onze trainingen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

International Tea & Coffee Academy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Je inschrijving bij een training: 7 jaar. Heb je geen actieve training, dan verwijderen we ook je persoonsgegevens
 • Je financiële gegevens: 7 jaar + lopend boekjaar

Delen van persoonsgegevens met derden

International Tea & Coffee Academy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. International Tea & Coffee Academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

International Tea & Coffee Academy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door International Tea & Coffee Academy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@itcacademy.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

International Tea & Coffee Academy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

International Tea & Coffee Academy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@itcacademy.nl

Website

Contactformulieren

Er zijn een aantal contactformulieren op onze website; u kunt zich inschrijven voor onze trainingen of een algemene vraag stellen. De gegevens die u achterlaat in contactformulieren gebruiken wij om uw verzoeken in behandeling te nemen. Als u zich inschrijft voor een training, dan slaan wij deze gegevens op voor de administratieve processen rondom de trainingen.

Analyse van logbestanden

Wij kunnen onze logbestanden van de website analyseren om de website te optimaliseren.

YouTube

Een aantal video’s op onze site zijn op YouTube gehost. Voordat je gegevens ophaalt bij YouTube wordt eerst om een bevestiging gevraagd.

Google maps

Wij gebruiken Google Maps om de locatie van onze vestigingen te tonen. Voordat je gegevens ophaalt bij Google maps wordt eerst om een bevestiging gevraagd.

Nieuwsbrief

Je kan je opgeven voor de nieuwsbrief van ITC Academy. Hiervoor gebruiken wij de externe dienst MailChimp. Het privacy beleid van MailChimp vind je hier: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Chat

De chat-dienst op onze website wordt geleverd door het bedrijf Tawk.to. Voordat je gebruik kan maken van de chat, moet je eerst akkoord gaan met het privacy beleid van Tawk.to.

Facebook

De voorpagina van onze website toont het laatste ITC Academy Facebook bericht. Dit bericht wordt door de ITC website opgehaald van Facebook. Je computer maakt zelf wel verbinding met Facebook om afbeeldingen die getoond worden af te beelden.

Instagram

De voorpagina van onze website toont het laatste ITC Academy Instagram bericht. Dit bericht wordt door de ITC website opgehaald van Instagram. Je computer maakt zelf wel verbinding met Instagram om afbeeldingen die getoond worden af te beelden.